Information om körkort och vikter

Trailervikt

I vårt modellprogram finner du trailers som kan dras från en medelstor personbil till 3500 kg totalvikt. Vi anpassar totalvikten så att den passar din dragbil – och vi kan ändra om och när du byter bil.

Hur mycket får din bil dra? Slå in ditt registreringsnummer.

Hur mycket får ditt körkort dra? 

Har du tagit körkort före den 19 januari 2013

Om du redan har ett körkort med behörighet B* eller BE, gäller samma regler som när du tog ditt körkort. En grundläggande princip inom körkortslagstiftningen är att du aldrig
förlorar den rätt att köra ett fordon eller en fordonskombination som du en gång skaffat
dig (under förutsättning att du inte får ditt körkort återkallat).

Det innebär följande:
Du som har tagit körkort med behörighet B före 1 juli 1996 och haft det i obruten följd sedan dess har inte någon begränsning för hur mycket din personbil får väga.

Körkort med behörighet BE som är utfärdat före 19 januari 2013 ger fortsatt rätt att dra släpvagnar oavsett vikt.

Har du tagit körkort EFTER den 19 januari 2013

B-behörighet

Du får dra en hästtrailer som väger mer än 750kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens SAMMANLAGDA totalvikt inte överstiger 3 500kg.

Utökad B-behörighet
Du får dra en hästtrailer som väger mer än 750kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens SAMMANLAGDA totalvikt inte överstiger 4 250 kg.

BE-behörighet

Du får dra en eller flera hästtrailers SAMMANLAGDA som väger mer än 750kg i totalvikt, förutsatt att släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500kg.

Mer info:

www.körkortsportalen.se
www.transportstyrelsen.se